Boplasser på Modum

I 2021 prøver vi å dra i gang aktivitet rundt boplasser og setrer i Modum. Det har ikke vært aktivitet i historielaget det siste året på grunn av pandemien. Dette blir et forsøk på digital aktivitet.

Boplasser på Snarum

Snarum koboltvært var i drift fra 1822 til 1848. Det påvirket bosetningen og mange boplasser ble etablert i den perioden.

Arnt Berget har registrert 142 boplasser og andre kulturminner. I tabellen nedenfor er disse listet opp.

Kart og håndskrevet oversikt

Oversikt

(Klikk på Reg.-nummeret for å se på den håndskrevne registringen for boplassen.)

REG.GNRBRN NAVN/LOK.-Mer
1146Hallerdalsbråten--
2146Øvre Hallerdalen--
3146Nedre Hallerdalen--
4146Håvaldsrud--
5146Håvaldsrudplassen--
6146Dam-mølle-tømmerrenne--
7146bnr 3. Ødegården--
8146bnr 20. Bergtun--
9146Halvorsødegården--
10146Ødegården bnr 4--
11----
12----
13----
14----
15----
16----
17----
18----
19----
20----
21----
22----
23----
24----
25----
26----
27----
28----
29----
30----
31----
32----
33----
34----
35----
36----
37----
38----
39----
40----
41----
42----
43----
44----
45----
46----
47----
48----
49----
50----
51----
52----
53----
54----
55----
56----
57----
58----
59----
60----
61----
62----
63----
64----
65----
66----
67----
68----
69----
70----
71----
72----
73----
74----
75----
76----
77----
78----
79----
80----
81----
82----
83----
84----
85----
86----
87----
88----
89----
90----
91----
92----
93----
94----
95----
96----
97----
98----
99----
100----
101----
102----
103----
104----
105----
106----
107----
108----
109----
110----
111----
112----
113----
114----
115----
116----
117----
118----
119----
120----
121----
122----
123----
124----
125----
126----
127----
128----
129----
130----
131----
132----
133----
134----
135----
136----
137----
138----
139----
140----
141----
142 79Stormyrplassen--


Flere boplasser på Lokalhistoriewiki

Den opprinnelige planen var at all informasjon om boplasser skulle legges inn i databasen "Lokalhistoriewiki" som er drevet av Nasjonalbiblioteket. Grunnen var at inforformasjon som legges inn der, ligger veldig trygt. Følg disse lenkene dit:

De håndskrevne registreringene fra Snarum er skannet inn på pdf format. De egner seg dårlig til lokalhistoriewiki, så derfor denne sida.